P.P.H.U. „PaKo”
Paweł Koczywąs
96-130 Głuchów
Wysokienice 67
NIP: 836-179-19-49, REGON 101038645

Biuro:
ul. Rawska 66
96-100 Skierniewice

tel: 505 256 392
e-mail: biuro@pakobud.eu
fb: PakoBud